Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory i osoby s přiznaným invalidním důchodem od 60 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří  z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V současnosti je kapacita Domova pro seniory plně obsazena - stav ke dni 15.11.2019.

alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče.
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.
 • Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.
 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • instalace fiktivní zastávky autobusu, vlaku, nebo tramvaje v prostorách dvorku na zahradě a umístění velkých hodin na čelo domečku zahrady (orientace v čase pro uživatele)

 • vybudování nové venkovní pergoly pro uživatele u domku sociální pracovnice

 • vytvoření samostatné prádelny s cirkulací vzduchu

Práce s uživatelem

 • navázání spolupráce s organizacemi podporující aktivní život seniorů

 • navázání spolupráce s externím fyzioterapeutem

 • trávení více času klíčových pracovníků s uživatelem (vycházka, čtení)

Práce s týmem zaměstnanců

 • supervize týmu

 • navázání externí spolupráce nebo zaměstnání fyzioterapeuta

 • spolupráce s psychologem, který umí pracovat se syndromem vyhoření