Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory i osoby s přiznaným invalidním důchodem od 60 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří  z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

Aktuálně Vám můžeme nabídnout 7 volných lůžek v Domově pro seniory - stav ke dni 22.10.2021.

alt alt alt   alt alt  alt alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče.
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.
 • Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.
 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • Sprchovací a koupací mobilní lůžko
 • Nová křesla do pokojů uživatelů
 • Instalace rolety do výdejního okénka
 • Pod okna v hlavní aktivizační místnosti zakoupit úložné plastové boxy na výrobky a materiál
 • Ortopedická podlaha

Práce s uživatelem

 • Více vycházek s uživateli - společně úsek přímé péče s aktivizačním úsekem
 • Pravidelná spolupráce s pracovníky canisterapie
 • Zapojení uživatelů do skladby jídelního lístku a dobrovolné zapojení uživatelů do chodu domova

Práce s týmem zaměstnanců

 • Profesionální rozvoj zaměstnanců
 • Nábor nových zaměstnanců – pozice zdravotní sestra, PSS  - pečovatel/ka, recepční a dle aktuální potřeby
 • Nastavení a osvojení si vzájemné spolupráce v rámci týmů