Domov poskytuje svým uživatelům aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti. Každý den si uživatelé mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivit.

Společenské aktivity se odehrávají v Herně aktivizace na 2. patře, dále v kuchyňce a kapli na 2.patře a to každý den. Dále aktivity probíhají v čítárně a společenské místnosti ve 3. patře a za pěkného počasí v átriu u bazénu. Společenské akce se odehrávají ve velkém sále domova.

Celoročně disponujeme přibližně 30 pravidelnými programy, které se tematicky usměrňují vzhledem k ročnímu období a s ohledem na svátky či významné dny. Dopolední a odpolední program je kompletován s ohledem na fyzickou a psychickou disponibilitu uživatelů při zachování dostatečné různorodosti aktivit.

Pravidelné programy a volnočasové aktivity

Program četnost a poznámka*
Mezigenerační setkání "Mezi námi" 1x za měsíc - středa
Hippoterapie 1x za měsíc - úterý
Keramika 1x za 14 dní - středa
Kreativní tvorba / arteterapie 5x za týden - pondělí až pátek
Kavárnička 1x za 14 dní - pátek
Harmonika s panem Duspivou 1x za měsíc
Muzikoterapie / harmonika 1x za 14 dní
Trénování paměti pro DZR 1x za týden
Čtení, psaní pro uživatele DS 1x za týden
Beseda nad knihou 1x za 14 dní - středa
Skupinové cvičení na židlích 1x za 14 dní
Psychomotorika 1x za týden
Jóga 1x za týden - středa
Oslava narozenin a svátků 1x za měsíc
Návštěva cukrárny 1x za měsíc
Nákupy - Tesco, Penny Market 1x za 14 dní - úterý
Turistika, výlety, vycházky 2x za týden - dle počasí
Zahrádkářský klub 1x za měsíc - čtvrtek (dle sezóny)
Společenské hry 1x za týden
Šachy 1x za týden
Bohoslužba 2x za měsíc - pátek
Beseda s uživateli o chodu zařízení / Schůze výboru obyvatel 1x za měsíc
Jdeme na hotel nejen na pivo 1x za 14 dní - pátek
Literárně hudební pásmo 1x za měsíc - pondělí

*změna termínů vyhrazena

Volnočasové aktivity, které se pořádají od podzimu do jara a nebo za nepříznivého počasí:

Program četnost a poznámka*
Starý desky hrajou dál 1x za 14 dní - pátek
Videoklub 1x za týden - pátek
Bingo 1x za 14 dní - pondělí
Mozkocviky 2x za týden - pondělí a pátek